Barburi

Barburi, Hatay/Antakya’ya özgü, antik çağlardan bugüne kadar gelen bir kırmızı üzüm çeşididir.
Günümüzde çok az sayıda; sadece dağlık ve izole bölgelerde üremeye devam etmektedir. Antioche Şarapçılık olarak gerçek coğrafi özelliği olan ve unutulmaya yüz tutmuş Barburi üzümünü bulup 2009’dan bu yana bağlarımızda geliştirerek tekrar hayata geçirdik.
Amacımız Barburi üzümüne kendi karakterini en iyi yansıtabilecek şarabı üretmektir.
Ticari amaçlı olarak ilk şişeleme Antioche Barburi 2016 olarak yapılmıştır ve bağlarımızdaki Barburi üzümlerinden elde edilmiştir.

clear hair elastics tesco euronext hair extensions reviews lace wigs babyliss hair extensions dark brown arda wigs rust red human hair wigs raw hair company unice body wave hair reviews hair extensions uk bad hair transplant turkey loving hair hair extensions uk